Hoe geef je vanuit een centrale en gestructureerde visie invulling aan talentprogramma's? Hoe ontwikkel je materiaal dat een appèl doet op het ontdekken en ontplooien van talenten. En hoe evalueer je het schoolbeleid ten aanzien van talentontwikkeling? Met deze website helpen we u op weg.

Met de quickscan krijgt u grip op de visie van uw school op talentontwikkeling en de mogelijke consequenties van deze visie voor de opzet van talentprogramma's in het voortgezet onderwijs. Daarnaast vindt u op deze site instrumenten om talenten binnen de school te laten bloeien. Ter inspiratie en houvast zijn diverse ervaringen van leerlingen, docenten en scholen beschreven en tal van links en bronverwijzingen opgenomen. Veel succes!

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

Ontwikkkeld door: Heleen Langkamp