Wat willen leerlingen die meer willen en kunnen?
Onderzoek naar wensen en behoeften van (hoog)begaafde leerlingen in de onderbouw en naar de organisatie van begaafdenonderwijs op verschillende scholen.

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.