Biologie

Praktische handreikingen
Twee studies geven docenten achtergrondinformatie en tips voor biologieonderwijs aan begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Ze zijn hier te downloaden.

Lesmateriaal
U vindt hier enkele opdrachten en een quiz waarmee de (hoog)begaafde leerling zelfstandig aan het werk kan bij biologie. Het materiaal bevat tevens informatie voor docenten.

Downloads: