Talent en verrijking
Onderstaand overzicht van bestaande talentactiviteiten geeft de mogelijkheden weer voor verrijking per vak en/of vakkencombinatie. Deze verrijking is vooral bestemd voor de leerling in de Tweede fase.
Algemeen

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Spaans

Klassieke Talen

Aardrijkskunde

Economie

Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen

Kunst en cultuur

Wiskunde

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie

Informatica

NL&T

Science

LO/BSM

Profielwerkstuk

LOB

Vervolgopleidingen