Quickscan
Onderstaande quickscan vormt de start voor talentontwikkeling bij u op school. Met deze quickscan bepaalt u gezamenlijk uw visie en formuleert u uw uitgangspunten voor de verdere invulling van talentontwikkeling.

De quickscan bestaat uit twee delen. In het eerste deel beantwoordt u persoonlijk enkele vragen over de doelgroep waarop u zich richt en de consequenties hiervan voor het curriculum van talentontwikkeling. In het tweede deel geeft u antwoord op een aantal stellingen om zo uw visie op talentontwikkeling nader in te kleuren. Dat leidt tot een aantal uitgangspunten voor talentontwikkeling. Deze uitgangspunten vergelijkt u, in een gesprek, met de resultaten van uw teamleden om tot een gezamenlijke visie te komen.

De meeste scholen starten met talentontwikkeling in de onderbouw en breiden dit naar de bovenbouw uit. Het kan zijn dat daarbij uw koers ten aanzien van talentontwikkeling verschuift. Zo kunnen uw leerlingen in leerjaar één bijvoorbeeld allemaal starten met talentontwikkeling, waarbij het accent sterk op het ontdekken van hun talenten ligt, terwijl uw school in de bovenbouw een verdieping aanbiedt waarbij een groep leerlingen een verantwoorde keuze voor een specifiek profiel maakt. Het is dan aan te bevelen om deze quickscan opnieuw te gebruiken of om de  'quickscan bovenbouw', speciaal voor de tweede fase, in te vullen.

Verantwoording
De quickscan voor talentontwikkeling is getest door de ontwikkelscholen van het SLO netwerk Brede talentontwikkeling. Deze ontwikkelscholen maakten tevens, naast de beschrijving van good practices uit het IVA onderzoek 'uitblinken op alle niveaus' (2009), het bronmateriaal waarop de quickscan is gebaseerd.
De quickscan voor talentontwikkeling is - samen met de andere instrumenten uit de ontwikkelingscyclus - een handreiking voor het opzetten, verbeteren en borgen van talentontwikkeling op uw school.