Talent op school
Wat is talent en over welk soort talent hebben we het eigenlijk?
En wat betekent dit dan voor talentontwikkeling op scholen?
Hier kunt u nalezen welke uitgangspunten SLO gehanteerd heeft voor de ondersteuning van scholen uit het netwerk en bij de ontwikkeling van diverse materialen en instrumenten.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een leidraad voor de onderbouw en een leidraad voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs.