Leidraad onderbouw
U kunt hier nalezen welke uitgangspunten SLO heeft gehanteerd voor de ondersteuning van talentontwikkeling op scholen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de ontwikkeling van de materialen en instrumenten.