Andere modellen
Naast het model van Gagné geven we hierbij twee voorbeelden van  modellen die talentontwikkeling iets specifieker vanuit het intrapersoonlijke perspectief beschrijven:

1. Het talentenkompas (2008)

In het model van prof. dr. L. van der Sluis ligt de nadruk op talentontwikkeling voortkomend uit passie en een bepaalde persoonlijkheid. Talent is iets dat zich ontwikkelt in gedrag, vaardigheden, kennis en ervaring en bepaald wordt door wat je kunt, wat je wilt en door welke kansen je krijgt en durft te nemen.

talentenko.jpg

Prof. Dr. Lidewey van der Sluis - Nyenrode
Prof. Dr. Lidewey van der Sluis bekijkt talentontwikkeling in de context van bedrijfsvoering: hoe gaat een bedrijf om met zijn talenten? Ze brengt vanuit wetenschappelijk onderzoek een visie op het begrip talentontwikkeling. Haar stelling: talentontwikkeling is geen doel maar een middel. Zij definieert het begrip als een middel dat bijdraagt aan de prestatie van de organisatie. Ze geeft aan dat vaak ten onrechte wordt gedacht dat talenten zich alleen onder de high potentials bevinden. Ook de middenmoot moet worden meegenomen bij talentontwikkeling. In het ideale geval heeft een organisatie 100% talenten in huis.

Volgens Van der Sluis moeten organisaties zich beter afvragen hoe ze en in wie ze willen investeren. Vaak krijgen talenten allemaal hetzelfde programma: the peanut butter theory. Van der Sluis geeft aan dat het beter zou zijn the cherry picking strategy  toe te passen. Elk individu krijgt dan een specifiek ontwikkeltraject, op maat gemaakt. Bewezen is dat het talent zich daardoor veel sneller ontwikkelt. Organisaties die talent goed managen kampen met minder verloop, zijn een aantrekkelijke werkgever, zien de betrokkenheid en motivatie van de werknemer toenemen en de financiële prestaties stijgen.

2. Het ui-model (2002)

ui-model.jpg

 Hoewel Korthagen en Vasalos dit model voor competentieontwikkeling van docenten ontwikkeld hebben, kan het ook van dienst zijn bij het kijken naar talentontwikkeling van leerlingen. Vaak noemen topsporters of grote musici zaken als passie en discipline als bepalen voor hun talentontwikkeling. Met het ui-model kun je naar dat soort zaken kijken.

Vanuit een holistische visie beschrijft het model het leraarschap en leraarskwaliteiten als een ui-model met zes lagen:

  1. betrokkenheid
  2. identiteit
  3. overtuigingen
  4. competentie
  5. gedrag
  6. omgeving

Het ui-model laat zien dat talentontwikkeling moet steunen op en voortkomt uit  de diepere lagen van de ui. Alleen dan zal er ook daadwerkelijk sprake kunnen zijn van ‘talentvol’ gedrag.