Talentontwikkeling
Hoe uniek is talent?
Literatuuronderzoek wijst uit dat er vanuit drie opvattingen naar talentontwikkeling gekeken wordt:
 • elke leerling heeft een talent
 • er zijn toppers: de uitschieters naar boven toe zijn de talenten
 • leerlingen hebben verborgen talenten: soms moeten eerst barrières of achterstanden worden weggewerkt

Waarom talentontwikkeling?
Er zijn drie mogelijke redenen om in het onderwijs aandacht te besteden aan talentontwikkeling:

 • als investering voor de toekomst
  We hebben onze toptalenten nodig en moeten op internationaal niveau meedoen in de top (met het accent op een cognitieve top).
 • om ontplooiingskansen van het individu te vergroten
  Iedereen heeft recht op goed onderwijs.
 • voor schoolprofilering
  Ouders en leerlingen kiezen een passende school. Scholen die zich profileren , door op bepaalde punten iets anders te doen dan andere scholen, trekken extra leerlingen.

Vier modellen voor talentontwikkeling
SLO onderscheidt op basis van literatuuronderzoek en ervaringen met scholen vier modellen voor talentontwikkeling. Dit zijn vier verschillende manieren waarop scholen vorm kunnen geven aan talentontwikkeling.

Ontdek je talent! Talentontwikkeling voor alle leerlingen. Leerlingen kunnen kennismaken met verschillende interessegebieden. Talentontwikkeling staat los van het reguliere lesprogramma, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit een zeer divers aanbod.
Kies je talent!
Talentontwikkeling voor alle leerlingen. Leerlingen kunnen hun talent binnen een specifiek interessegebied ontwikkelen. De inhoud van de talentlessen is gerelateerd aan de kerndoelen, eindtermen en/of de preambule.
Ga voor de top!
Talentontwikkeling is bestemd voor een groep (hoog)begaafde leerlingen. Deze leerlingen worden in de volle breedte extra uitgedaagd worden om hun talent(en) verder te ontwikkelen en te verdiepen.
Profileer je talent!
Talentontwikkeling is voor een speciale groep leerlingen die zich verder willen verdiepen in een specifiek talent. Hierbij worden de leerlingen goed voorbereid op (eventueel)  vervolgonderwijs binnen dit interessegebied.

Wilt u weten welk model het beste past bij uw school? Doe dan de quickscan.