Verantwoording

Aandacht voor brede talentontwikkeling van leerlingen is een belangrijke uitdaging voor het onderwijs.
Scholen zien steeds meer de noodzaak hiervan in en ontwikkelen talentprogramma's, zowel voor de onderbouw als voor de tweede fase. In opdracht van OCW is de SLO daarom in 2008 gestart met het project brede talentontwikkeling voor  het voorgezet onderwijs
.

Beoogde doelen en projecten

Doel van het project was om voorbeeldarrangementen te ontwikkelen voor de onderbouw en de tweede fase, zowel voor individuele leerroutes voor talentontwikkeling, als voor programma's voor alle leerlingen.
Een ander doel was het ontwerpen van instrumenten voor de ontwikkeling van een talentprogramma met daarbij aandacht voor het inventariseren en volgen van talenten en zelfreflectie door leerlingen.

Werkwijze

In de eerste fase van het project is vooronderzoek gedaan naar wat er wordt verstaan onder talent en naar de verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling. Op grond van literatuuronderzoek en ervaringen met scholen is een onderscheid gemaakt tussen vier modellen voor talentontwikkeling.
Bij die vier modellen zijn, in samenspraak met scholen, instrumenten ontworpen.
Met deze instrumenten kunnen scholen ontdekken wat hun visie is op talent, bepalen voor welk model zij kiezen en kunnen zij hulp krijgen bij het vormgeven van hun talentprogramma. Daarbij kunnen scholen aansluiten bij wat er al gebeurt op het gebied van talentontwikkeling, zowel binnen als buiten de school.
Een aantal scholen is tijdens het project begeleid bij het vorm geven aan brede talentontwikkeling. Daarbij is gebruik gemaakt van de instrumenten.
De instrumenten zijn in een netwerk van scholen uitgetest en geëvalueerd en op basis van de feedback van de scholen verder ontwikkeld. Deze instrumenten zijn terug te vinden op de website.

Betrokken scholen

We danken de docenten uit de verschillende vakgebieden die ons geadviseerd hebben bij de ontwikkeling van het materiaal. De betrokken scholen zijn:
het Baken Stad College in Almere,  het Bonhoeffer College in Enschede, het Comenius College in Leeuwarden, CSG Goudse Waarden in Gouda,  OSG Erasmus in Almelo, RSG Pantarijn in Wageningen, het Philips van Horne College in Weert,  het Walburgcollege in Zwijndrecht, het Christelijk Lyceum in Delft,  het  Greijdanus in Zwolle, het Twents Carmel College in Oldenzaal, het Carmel College Salland in Raalte en het Da Capo College in Sittard.

SLO-projectgroep Talentontwikkeling:

Rosanne Bekker
Chantal Blockhuis
Marjolein Haandrikman
Agnes Legierse
Pascal Marsman
Ange Taminiau
Annette Thijs
Stéfanie van Tuinen
Marieke ten Voorde
Hans de Vries