Leerlingniveau

Opbrengstgericht werken op leerlingniveau          

Bij opbrengstgericht werken op leerlingniveau worden leerlinggegevens verzameld en geanalyseerd. De resultaten worden tegen het licht gehouden van de gestelde leerdoelen. Op basis hiervan wordt beslist over een volgende talentopdracht.

Leerlingen die opbrengstgericht werken aan hun talent doorlopen doorgaans dezelfde fasen als in de ontwikkelcyclus.

In de opdrachten die leerlingen uitvoeren zijn vrijwel altijd de onderdelenonderzoek (wat kan ik en wil ik?), ontwerp (waar ga ik aan werken en hoe pak ik dat aan?), uitvoering (hoe gaat het met mijn opdracht?) en evaluatie (ben ik tevreden? Is het geslaagd?) terug te vinden.

opbrengstgerichtwerken.jpg 

De voorbeelden geven een doorkijkje naar hoe de scholen en hun leerlingen, uit het netwerk Brede Talentontwikkeling, de opbrengsten van dit proces vastleggen en welke talentopdrachten hieraan gekoppeld zijn.

Portfolio en beoordeling

Talentdossier