Schoolniveau

Opbrengstgericht werken op schoolniveau

Opbrengstgericht werken aan talentontwikkeling op schoolniveau richt zich op het doelmatig ontwikkelen en bijhouden van een programma voor talentontwikkeling. Dit begint met het maken van schoolbrede afspraken. Het Model OGW aan Talent geeft een overzicht van de stappen die gezet kunnen worden om opbrengstgericht te gaan werken aan talentontwikkeling.
 

De stappen zijn onderverdeeld in de vier fases van de ontwikkelcyclus.
Als een school start met talentontwikkeling zullen eerst visie, randvoorwaarden en criteria geformuleerd moeten worden (onderzoeken). Hieruit moeten de doelstelling en meerwaarde van talentontwikkeling blijken. Docenten ontwerpen op basis hiervan vervolgens talentprogramma's (ontwerpen). Die programma's worden door leerlingen uitgevoerd (uitvoeren). Vervolgens evalueert de school het programma voor talentontwikkeling en stelt dit zonodig bij (evalueren). Elke afzonderlijke fase wordt geƫvalueerd met behulp van het monitorinstrument uit de ontwikkelcyclus.

Omdat in de fase 'uitvoeren' vooral de leerling aan zet is, is deze fase in dit model niet nader ingevuld. In het menu leerlingniveau staan voorbeelden/suggesties voor het betrekken van leerlingen bij opbrengstgericht werken aan talent.